skip to Main Content

Når I kommer ind ad fordøren, er der en lille entre til fodtøj. Længere inde finder I garderoben, køkkenet, lege-gangen og lege-værelset, samt et toilet med pusleplads. Disse rum, er dem vi primært bruger i dagligdagen. Vil vi f.eks. snakke med de tamme undulater og/eller spille på klaveret, går vi en tur ind i stuen.

Fortsæt til næste side…

Back To Top