skip to Main Content

Mit navn er Lotte Damm Grevsen. Fra 1995-2016 har jeg har været ansat, som dagplejer ved Sønderborg Kommune, de sidste 3 år som gæstedagplejer i Dagplejen Sønderborg Øst.

Arbejdet med de 0-3 årige og samarbejdet med deres forældre, er til stor glæde for mig og både berigende og lærerigt. Faldende børnetal og effektiviseringer, har ændret vilkårene for børn og deres forældre i de kommunale pasningstilbud.

I 2016 beslutter jeg derfor, at starte Sønderskov-Naturdagpleje, som i 2018 skifter navn til Sønderskov-Naturbørn.

Jeg bor sammen med min kæreste, Arne. Tilsammen har vi 5 børn og 5 børnebørn. Vores hjem er røgfrit og vi har flere dyr. Hund, kat, fisk, høns og forskellige andre fugle, hvoraf nogle er tamme. De fleste dyr bor udenfor.

For at dygtiggøre mig, deltager jeg i relevante kurser og konferencer. Dette foregår, som udgangspunkt, om aftenen eller i weekender.

Jeg har deltaget i mange spændende kurser – her er nogle eksempler:

• Dagplejens grundkursus
• Førstehjælp – opdateres løbende
• Grundmotorik
• Interkulturel kompetence
• Kreativt arbejde med dagplejebørn
• For tidlig fødte børn – usynlige senskader
• Motorik grundkursus
• Børn og bevægelse
• 2010 opstart som Grønne Spirer Naturdagplejer. Herefter, årlige kurser i naturpædagogik. Se gerne mere på: www.grønnespirer.dk
• Drenge i en kvindeverden
• Sønderborg Kommunes uddannelse i Sprogpakken
• Uddannelse som Musikdagplejer
• Uddannelse til Spring Ud i Naturen Ambassadør
• Coachende kommunikation
• Uddannelse til ambassadør i Tidlig Opsporing.
• Relationskompetence (ICDP)

Fortsæt til næste side…

Back To Top