skip to Main Content

Sønderborg Kommune foretager 6 årlige tilsyn, både anmeldte og uanmeldte, for at sikre børnenes sikkerhed, trivsel og udvikling. Ved tilsynet skrives der en tilsynsrapport, der ophænges synligt for forældrene.

Ønsker I yderligere information vedr. godkendelse af private børnepassere eller pædagogiske tilsyn, kontakt:

Sønderborg Kommunes tilsynsførende pædagog
Lene Tækker
Mail: ltek@sonderborg.dk

Eller læs Sønderborg Kommunes orientering til forældre om vilkår for privat pasning 2020.

Fortsæt til næste side…

Back To Top