skip to Main Content

Sønderborg Kommune foretager 6 årlige tilsyn, som kan være både anmeldt og uanmeldt.

Tilsynet skal sikre børnenes trivsel og udvikling samt, at de forhold den private pasningsordning er godkendt under overholdes.

Der bliver skrevet en tilsynsrapport, som den private pasningsordning er forpligtet til at have hængende synligt, der hvor forældrene færdes hver dag.

Ca. hvert 2. år bliver der udført en KIDS vurdering i alle private pasningsordninger i Sønderborg kommune, hvor der bliver vurderet på den private pasningsordnings fysiske rammer, relationer samt leg og aktivitet.

I KIDS vurdering efterstræbes et læringsmiljø, der møder barnets udviklingsbehov snarere end et miljø, der trækker noget ned over barnet.
I KIDS tages der udgangspunkt i viden om hjernens udvikling.

På tilsyn har, den tilsynsførende fokus på følgende:

* Om der reelt passes det antal børn, der betales tilskud til.
* Hvordan den faglige kvalitet udspiller sig i hverdagen.
* Om det enkelte barn er i trivsel og udvikling, hos den private pasningsordning og i hjemmet
* Forældresamarbejdet
* Sparring om generelle emner fx sprogudvikling, søvn, relationer, læringsmiljø, mad mm.

Ønsker I yderligere information vedr. godkendelse af private børnepassere eller pædagogiske tilsyn, kontakt:

Sønderborg Kommunes tilsynsførende pædagog
Lene Tækker
Mail: ltek@sonderborg.dk

Eller læs Sønderborg Kommunes orientering til forældre om vilkår for privat pasning 2022.

Fortsæt til næste side…

Back To Top